صفحه اصلي > حوزه ریاست > ریاست 
 

نام ونام خانوادگی:               دکتر حمید رضا بهزادی   

سمت:                               مدیر شبکه بهداشت و درمان میناب   

مدرک تحصیلی:                   دکترای داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

تلفن:                                 07652224051

پست الکترونیکی:                     Dr.Hamidreza.Behzadi@gmail.com 

سوابق اجرایی:

تدریس فارماکولوژی دانشگاه آزاد استهبان                          از سال 78 تا سال 79

مسئول امور دارویی شهرستان رودان                                 از سال 79 تا سال 92

معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان رودان                    از سال 87 تا سال91

 جانشین سرپرست بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) رودان   از سال 90 تا سال91

 
امتیازدهی